HomeOfertaKategoria AM

Prawo jazdy kategoria AM – kurs jest prowadzony dla osób które ukończyły 14 lat


Uprawnia do kierowania:
a) Motorowerem - pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.
b) Czterokołowcem lekkim – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h
W ramach kursu oferujemy:
- 10 godzin zajęć teoretycznych
- 10 godzin zajęć praktycznych

nauka jazdy kategoria A Piła prawo jazdy kat A, A1, A2 Piła Prawo jazdy kategoria B, BE Piła szkoła jazdy kat B, BE Piła
nauka jazdy kategoria C, CE Piła nauka jazdy kategoria D Piła