HomeJak zapisać się na kurs

Aby przystąpić do kursu na prawo jazdy należy w pierwszej kolejności uzyskać tzw. PKK czyli PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Co to jest PKK?

To elektroniczny dokument, który generowany jest przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, do którego należy osoba, która ma zamiar zrobić prawo jazdy. Zawiera on dane i informację identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawo jazdy.

 

WIZYTA W URZĘDZIE!

Aby uzyskać tzw. numer PKK osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii w pierwszej kolejności musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO UZYSKANIA NUMERU PKK

-wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór do pobrania w wydziale komunikacji)

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców)

– jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 cm x 4,5 cm

– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dotyczy kategorii AM, A1, B1, T)

– kserokopia posiadanego prawo jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)

 

Ponadto, gdy jest to wymagane orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kategorii C, CE, i D)

 

Po złożeniu odpowiednich dokumentów zostanie wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny numer PKK, który powoli na przystąpienie do kursu na prawo jazdy i egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

nauka jazdy kategoria A Piła prawo jazdy kat A, A1, A2 Piła Prawo jazdy kategoria B, BE Piła szkoła jazdy kat B, BE Piła
nauka jazdy kategoria C, CE Piła nauka jazdy kategoria D Piła